EKDC AandachtsLab in Rijswijk is een gespecialiseerd kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Deze kinderen, met zowel fysieke als geestelijke handicaps, hebben intensieve zorg nodig. Ze willen zich net als andere kinderen optimaal ontwikkelen. Het kleinschalige KDC Aandachtslab biedt specialistische zorg waarbij bewegen een centrale rol speelt. Een vooruitstrevend concept waarin begeleiders, therapeuten en ouders intensief samenwerken met hulp van vele vrijwilligers en steun van het bedrijfsleven. Ook wij droegen ons steentje bij door portretten te maken van de kinderen, de medewekers en een groepsfoto. Binnenkort te zien op de website van het kinderdagcentrum. https://www.aandachtslab.nl/